حجاب حتی غیرت روسی ها رو هم به جوشش درآورده.... 

این کلیپ زیبا رو ببینید و از احترام به محجبه ها لذت ببرید... 

××خواهرم حجاب مصونیت است×× 

برگرفته از کلوب دختران چادری 

برای دیدن کلیپ کلیک نماید