4.jpg

 طرح تبلیغی در مدارس استان کرمانشاه در محرم الحرام1393،در این طرح مسائلی از جریان عاشورا وارتباط عاشورا وظهور به زبانی ساده وفراهم سازی انگیزه سربازی امام زمان برای نوجوانان مقطع راهنمایی بیان شد وبحمدالله با استقبال خوبی روبه رو گشتیم وطرح دوم جوابگویی به سوالات دانش آموز بود که این ظرح در حدود5روز در دهه اول محرم برگزار گردید.