نیروهای مردمی عراق پس از ورود به شهر تکریت در همان نقطه ای که نیروهای داعش با عکس یادگاریشان فتح تکریت را اعلام کرده بودند اقدام به گرفتن عکس یادگاری کردند تا ورود خود را به این شهر اعلام کنند.....

به گزارش عصرایران، داعشی ها پس از ورود به تکریت این عکس را منتشر کردند تا تسلط خود را بر این شهر اعلام کنند و اینک بعد از ورود نیروهای مردمی به تکریت از همان نما عکس یادگاری انداخته شده اما این بار توسط نیروهای مردمی.