با سلام

سر آغاز این وبلاگ را با حدیثی از امیرالمومنین(ع)شروع میکنم که فرمودند:نوجوان همچون زمین آماده ای هست که در آن هر بذری بکارید همان را ثمر میدهد.

هدف اصلی دشمنان شیعه نوجوانان ما هستند....

هرچه توان داریم باید بگذاریم تا این نیروهای تازه نفس را از دست ندیم.

این وبلاگ در چند هدف فعالیت خود را متمرکز کرده:

مطالبی برای والدین و مربیان جهت تربیت نوجوانان

مطالبی برای نوجوانان جهت آشنایی به مسائل دینی

پاسخ به شبهات

واعلام برنامه های فرهنگی