کلیپی در رابطه با تاثیر گفتار مثبت و گفتار منفی

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم: ۶٫۵۳ MB