باسلام

متاسفانه امسال نتونستیم تصاویر زیادی از طرح تابستانی بگیریم.

اما در ادامه سه تا از تصاویر که متعلق به کوهنوردی با نوجوانان طرح تابستانی مسجد و عکس دسته جمعی فعلان مسجد قرار دادم دیدن بفرماید...


برای بزرگ شدن تصاویر روی تصاویر کلیک کنید.

1.jpg

2.jpg 

3.jpg