در این پست سه پاورپوینت با موضوعات خانواده و تاثیر شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدید های شبکه های اجتماعی و آشنایی با انواع شبکه های اجتماعی آماده شد که در ادامه می تونید دریافت کنید.

انواع شبکه های اجتماعی

خانواده و تاثیر شبکه های اجتماعی

فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعیمنبع: بچه های بهشت