توفیقی شد امسال راهیان نور دانش آموزی را با دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی جواد الائمه(ع) همراه باشم

در ادامه مطلب تصویری از حضور در میان دانش آموزان عزیز می بینید و کلیپی از تصاویر مناطق عملیاتی جنوب که دانش آموزان گرفته اند: