«آ»: «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی.

«ا»: «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»!

«ب»: برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن!