باسلام خدمت همه دوستان گل

میگم اگه کمی حواسمون باشه میتونیم خوب توی عید ثواب جمع کنیم

چون به همه برنامه های عید توی دین اسلام  سفارش شده

از دیدوبازدید گرفته تا شاد کردن دل بچه ها وتمیزی کردن و....

ولی اما...