طرح  نوجوانان حسینی

(رویش)

خلاصه ومفید:
متاسفانه خانواده ها و مجموعه های آموزشی به آن صورت که باید به مسائل دینی واخلاقی نوجوانان نمی پردازند و به دنبال این هستند که به هر طریقی شده است آرامش دنیایی آن ها را تامین کنند, در حالی که آرامش دنیایی نیز در ادامه آرامش اعتقادی ومعنوی می باشد...

دوره های رویش (طرح نوجوانان حسینی) به آموزش مسائل مورد نیاز نوجوانان می پردازند که پلی به سوی موفقیت وآرامش نوجوانان می باشد...

#آموزشی:

**مقدمات:
1-آموزش روخوانی قرآن
2-آموزش نماز و واحکام طهارت
3-اخلاق

**متوسط:
1-آموزش قرآن(صوت)
2-آموزش احکام (احکام نماز )
3-عقاید(مقدماتی)
4-اخلاق

**پیشرفته:
1-آموزش تفسیرموضوعی قرآن
2-آموزش احکام(احکام پراکنده با نیاز نوجوان)
3-عقاید (توحید,نوبت,امامت)
4-اخلاق

**تکمیلی:
1-عقاید(معاد,عدل,مهدویت,ولایت فقیه)
2-تاریخ اسلام

#حاشیه های طرح:

برنامه مشاوره تحصیلی / برنامه ریزی زندگی / مشاوره های اخلاقی  / پرسش و پاسخ /برنامه های تفریحی و ورزشی

#زمان و مکان:

--زمان برگزاری کلاس های هفتگی:چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا / و برنامه کوهنوردی جمعه ها صبح
--مکان برگزاری:چهارراه اجاق(خیابان مدرس) مسجد هاشمی

#قوانین:
1-تعهد نسبت به حضور به موقع در کلاس ها
2-تعهد به انجام تکالیف وتحقیقات
3-تعهد به خواندن نماز

--هزینه طرح از مجموعه خیرین فرهنگی و والدین تامین میشود.